combustibles a domicili a Mallorca

combustibles a domicili a Mallorca

E.B.C - Combustibles Serra

Masculí

Jugadors0 | Sergi Facchi Oliva

0 | Daniel Sánchez Aguiló

0 | Biel Floriano Morey

0 | Joan Puigserver Ferra

0 | Vicenç Cardona Sastre

0 | Miquel Peñas Caballero

0 | Antoni Bordoy Capo

0 | Xavier Cabanellas Torres

0 | Tomeu Julià Quevedo

0 | Miquel Ferriol Montiel


Partits i resultats temporada 2013 - 2014

: Sa Pobla - E.B.C - Combustibles Serra

: E.B.C - Combustibles Serra - Hostal Nadal -A-

: Ciutat de Palma - E.B.C - Combustibles Serra

: E.B.C - Combustibles Serra - S.C.D. Hispania

: Cas Vilafranquer - E.B.C - Combustibles Serra

: E.B.C - Combustibles Serra - DESCANS

: Viubàsquet - E.B.C - Combustibles Serra

: E.B.C - Combustibles Serra - C.B. Calvià

: IC Serveis Bàsquet PLa - E.B.C - Combustibles Serra

: E.B.C - Combustibles Serra - Antica Roma Rte. Santa Maria

: E.B.C - Combustibles Serra - DESCANS

: E.B.C - Combustibles Serra - DESCANS

: E.B.C - Combustibles Serra - Fair Play Agency - Andratx

: E.B.C - Combustibles Serra - Sa Pobla Esplet SAT A

: SCD Hispània - E.B.C - Combustibles Serra

: E.B.C - Combustibles Serra - Cas Vilafranquer

: E.B.C - Combustibles Serra - Viubàsquet

: Calvià Bendinat - E.B.C - Combustibles Serra

: E.B.C - Combustibles Serra - I.C.Serveis Bàsquet Pla

: Antic Roma Rte. - Santa Maria - E.B.C - Combustibles Serra