• Frutas Bouza Frutas Bouza
 • Restaurant de Canet Restaurant de Canet
 • Fisioplanet Fisioplanet
 • Combustibles Serra Combustibles Serra
 • La casa del Diesel La casa del Diesel
 • Limpiezas Munar Fullana,S.A. Limpiezas Munar Fullana,S.A.
 • Verdesca Jardineria Verdesca Jardineria
 • Ferreteria Can Vidal Ferreteria Can Vidal
 • paperoms paperoms
 • La Caixa La Caixa
 • Ash computers Ash computers
 • Es Pinetó, S.L. Es Pinetó, S.L.
 • Garau Asesoría Seguros Garau Asesoría Seguros
 • Grupo Escribano Esporles B.C. Grupo Escribano Esporles B.C.
 • Construccions Corró Construccions Corró
 • Cafè es Passeig Cafè es Passeig
 • Restaurant Es Brollador Restaurant Es Brollador
 • Tecsalud Tecsalud
 • Jungle Park Jungle Park
 • Restaurant Es Muntant Restaurant Es Muntant
 • Cas Joves Cas Joves
 • Gestalens Gestalens
 • Llenyes Son Serra Llenyes Son Serra
 • Menjars preparats Tot Casolà Menjars preparats Tot Casolà
 • Veterinaris Tramuntana Veterinaris Tramuntana
 • Terrassa Bar Sa Caseta Terrassa Bar Sa Caseta
 • Zona! Roba Esportiva Zona! Roba Esportiva
 • Hoteles Globales Hoteles Globales
 • Centrotele Centrotele

Projecte de Club

TRETS BÀSICS

 
 
FORMEM ESPORTISTES, FORMEM PERSONES
 L ́orientació del nostre treball desde qualsevol àmbit d ́actuació (entrenadors,directius, pares i mares, jugadors...) és promoure la formació dels nostres infants des dels valors propis de l ́esport: l’esforç, la germanor, la disciplina, la responsabilitat individual, el treball en equip, així com la pràctica dels hàbits de vida saludables que l’esport comporta.
Mai no serà l’objectiu aconseguir la victòria a qualsevol preu. 
No ens cream falses expectatives, som el que som. UN CLUB DINS UN POBLE. Les portes són obertes a tothom que vulgui compartir ideals i fer feina per aconseguir els nostres objectius. Primer valoram la persona, després el jugador o la jugadora.
 
ESPERIT DE SUPERACIÓ
Tractam de millorar des del treball i l ́esforç constant, individual i col·lectiu. Cercam la millora de l’equip des de la superació individual posada a disposició de l’interès col.lectiu.
 
 

ESPORTIVITAT

 

Que és correspon a les següents actituts:

 

1. Entrenar, competir i practicar el bàsquet sense males arts.

2. Obeir les decisions dels entrenadors, àrbitres, federació i altres organismes competents.

3. Tractar sempre de guanyar, mai d’humil•liar.

4. Quan toca perdre, es farà sense rancúniar.

5. Respectar l’adversari.

6. Ajudar els companys.

7. Oferir amistat dins i fora del terreny de joc.

 

Aquestes conductes es fan extensives a esportistes, tècnics, directius, auxiliars, col•laboradors, socis,

sòcies i simpatitzants.

 

NORMATIVA JUGADORS/ES

 

EL COMPROMÍS

L ́Esporles B.C. no és un servei de guarderia d ́alumnes petits. Formar part del club responsabilitza a tots quant a algunes normes bàsiques necessàries per desenvolupar les seves activitats.

 

FER-SE SOCI O SÒCIA

Cada jugador o jugadora haurà d’aportar al club, com a mínim, un soci o una sòcia.

 

LA QUOTA ANUAL

Cada jugador o jugadora haurà de pagar la quota anual establerta per a la tramitació de la fitxa en el terminis establerts. No es tramitarà la fitxa de cap jugador o jugadora que mantengui impagada tota o part de la quota.

 

LA FITXA

El jugador o jugadora admès farà arribar al Delegat de l’equip la sol·licitud de fitxa degudament emplenada, fotografies i justificant d’abonament de la quota.

 

BAIXES

Excepte quan hi hagi una causa justificada no es tramitaran baixes de fitxes durant la temporada.

 

PUNTUALITAT

És obligatori arribar amb puntualitat als entrenaments i convocatòries dels partits. Es comunicaran les absències tan prest com es pugui per no perjudicar la planificació d’entrenaments i partits.

 

LA IMATGE DE CLUB

Es procurarà guardar uniformitat de club, fent ús de l’equipament oficial adient a cada estació de l’any.

 

HIGIENE

Els jugadors i jugadores després dels partits i els entrenaments faran ús de les dutxes, excepte quan els entrenadors per circumstàncies especials, així ho decideixin.

 

INSTRUCCIONS D’ENTRENADORS I DELEGATS

Jugadors, jugadores; pares i mares seguiran i respectaran les instrucciones d’entrenadors i delegats.

 

CURA DE LES INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I MATERIAL

 Jugadors i jugadores cuidaran de les instal·lacions i materials proporcionats pel club. Un cop finalitzada la temporada,

es tornara al club l’equipament net i en bon estat. La pèrdua de l’equipament haurà d’esser indemnitzada.